HEM

VÄLKOMNA TILL KULTURFÖRENINGEN KONSTVÅGENS HEMSIDA


Arrangemanget Konstvågen har vuxit över tid och är nu ett välkänt inslag så väl här i Öckerö kommun som i hela regionen. För att kunna fortsätta att utvecklas och involvera fler kommuninvånare, vara angelägen för många, samt för att vi ska kunna använda oss av det regionala bidragsstöd för konstrundor som finns i regionen, har nu Kulturföreningen Konstvågen bildats. Konstvågen, kommer organisatoriskt att fungerar mer likt regionens andra konstrundor med en ideell kulturförening som huvudaktör. Fritid och Kultur, Öckerö kommun är, så klart, fortsatt medaktör i Konstrundan. Kultursamordnaren i Fritid & Kultur kommer självfallet också fortsättningsvis att vara mycket aktivt involverad i genomförandet av framtida Konstvågenarrangemang.

 

Kulturföreningen Konstvågen är öppen för en rad olika uttryck och genrer och vill stimulera till samverkan och samtal mellan aktiva inom konst- och hantverksområdet här i Öckerö Kommun. Genom att framöver anordna interna och utåtriktade kulturella sammankomster och arrangemang vill den verka för olika former av samverkan, gränsöverskridande aktiviteter och samtal mellan konstnärer och hantverkare om konst och kultur här i Öckerö kommun. En huvuduppgift för föreningen är att framöver vara huvudaktör för konstrundan Konstvågen.

INGELA CEDERHOLM
TINA JERKENSTAM
TINA JERKENSTAM
2019-03-19 19.12.42
SARA REP&LERA
LARS BJÄRKLING
BRITTMARI HAGMARKER
garn
BRITTMARI HAGMARKER
INGELA CEDERHOLM
TINA JERKENSTAM
Susanne Lindberg_smyk
Marie Nilsson_smyk
Marianne Larsdotter_smyk
Mirjam Johansson_smyk
Helena Roos_smyk
Kajsa Hamberg_smyk
Ann-Sofie Berntsson_smyk
Ulla Bergström_smyk