VÄLKOMNA TILL VÅR HEMSIDA!


Arrangemanget Konstvågen har vuxit över tid och är nu ett välkänt inslag så väl här i Öckerö kommun som i hela regionen. För att kunna fortsätta att utvecklas och involvera fler kommuninvånare, vara angelägen för många, samt för att vi ska kunna använda oss av det regionala bidragsstöd för konstrundor som finns i regionen, har nu Kulturföreningen Konstvågen bildats. Konstvågen, kommer organisatoriskt att fungerar mer likt regionens andra konstrundor med en ideell kulturförening som huvudaktör. Fritid och Kultur, Öckerö kommun är, så klart, fortsatt medaktör i Konstrundan. Kultursamordnaren i Fritid & Kultur kommer självfallet också fortsättningsvis att vara mycket aktivt involverad i genomförandet av framtida Konstvågenarrangemang.

 

Kulturföreningen Konstvågen är öppen för en rad olika uttryck och genrer och vill stimulera till samverkan och samtal mellan aktiva inom konst- och hantverksområdet här i Öckerö Kommun. Genom att framöver anordna interna och utåtriktade kulturella sammankomster och arrangemang vill den verka för olika former av samverkan, gränsöverskridande aktiviteter och samtal mellan konstnärer och hantverkare om konst och kultur här i Öckerö kommun. En huvuduppgift för föreningen är att framöver vara huvudaktör för konstrundan Konstvågen.

Gunnar_Larsson
Sara_Bäckman_Rusell
Thereze_Ryden
Kajsa Hamberg
Jannice Lundgren
Isabella Milivojevic
Gunilla Appelqvist
Malin Eklund
Ingela Clarys
Anna Ulrika
Malin Zetterlund
Sarah Lycksten
Hans Claesson
Lisa Sellin
Helene Sjödal
Ingrid Leonardsson
Ingela Cederholm
Tina Elfast
Marie Nilsson
Gun Lund
Emma Johansson
Gunnel Skugghall

Här kan du ladda hem stadgar och GDPR med ett klick på knappen.