HEM

VÄLKOMNA TILL KULTURFÖRENINGEN KONSTVÅGENS HEMSIDA


Arrangemanget Konstvågen har vuxit över tid och är nu ett välkänt inslag så väl här i Öckerö kommun som i hela regionen. För att kunna fortsätta att utvecklas och involvera fler kommuninvånare, vara angelägen för många, samt för att vi ska kunna använda oss av det regionala bidragsstöd för konstrundor som finns i regionen, har nu Kulturföreningen Konstvågen bildats. Konstvågen, kommer organisatoriskt att fungerar mer likt regionens andra konstrundor med en ideell kulturförening som huvudaktör. Fritid och Kultur, Öckerö kommun är, så klart, fortsatt medaktör i Konstrundan. Kultursamordnaren i Fritid & Kultur kommer självfallet också fortsättningsvis att vara mycket aktivt involverad i genomförandet av framtida Konstvågenarrangemang.

 

Kulturföreningen Konstvågen är öppen för en rad olika uttryck och genrer och vill stimulera till samverkan och samtal mellan aktiva inom konst- och hantverksområdet här i Öckerö Kommun. Genom att framöver anordna interna och utåtriktade kulturella sammankomster och arrangemang vill den verka för olika former av samverkan, gränsöverskridande aktiviteter och samtal mellan konstnärer och hantverkare om konst och kultur här i Öckerö kommun. En huvuduppgift för föreningen är att framöver vara huvudaktör för konstrundan Konstvågen.

INGELA CEDERHOLM
TINA JERKENSTAM
TINA JERKENSTAM
2019-03-19 19.12.42
SARA REP&LERA
LARS BJÄRKLING
BRITTMARI HAGMARKER
garn
BRITTMARI HAGMARKER
INGELA CEDERHOLM
TINA JERKENSTAM
Susanne Lindberg_smyk
Marie Nilsson_smyk
Marianne Larsdotter_smyk
Mirjam Johansson_smyk
Helena Roos_smyk
Kajsa Hamberg_smyk
Ann-Sofie Berntsson_smyk
Ulla Bergström_smyk

KONSTVÅGEN ÖCKERÖ 2021 

ÖVER 100 KONSTNÄRER VÄLKOMNAR BESÖKARE I SOMMAR!


 
Vi hoppas att sommaren skall komma med mer normala förutsättningar att röra sig och uppleva konst, att möta konstnärerna i deras ateljéer, att få den kulturella näring och ta igen en del av det vi saknat under lång tid.

 

Årets konstvandring görs under de förutsättningar som ges. Vi planerar för att de medverkande konstnärerna skall kunna visa sin konst och ta emot besökare i sina ateljéer helgen 7-8 augusti.

 

De öppna konstnärs-ateljéerna är ju själva hjärtat i arrangemanget, men för att göra det möjligt för publiken att ta del av det breda utbudet av konstnärliga uttryck lanserar vi i år Konstvågens Sommarutställning i Utställningshallen i Öckerö bibliotek, Navet. Om inga nya restriktioner tillkommer kan några få besökare i taget från den 10 juni besöka Konstvågens samlingsutställning som pågår ända fram till Konstvågenhelgen 7-8 augusti.

 

Här kan du se representativa verk av de medverkande konstnärerna, hämta en folder för ateljé-besöken, en app (än så länge bara iPhone) finns också för orienteringen. Det ger Dig som besökare en bättre möjlighet att i god tid planera dina besök under själva Konstvågen-helgen. Vi kommer också att på något sätt försöka informera om vilka ateljéer som kan ta emot besökare med funktionshinder.

 

Konstvågen, Öckerö är en av landets största konstvandringar med i år 108 deltagande konstnärer - spännvidden i uttryck är stor - måleri, akvarell, fotografi, skulptur, keramik, textil, trä … ja till och med danskonst finns representerat.

 

Vi hälsar alla nya och gamla besökare välkomna till Öckerö. Detta är Närkultur i dess bästa mening - det kräver inga utlandsresor, inga köer utanför stora museer, bara ett par sköna skor och en dos nyfikenhet. Våga dig på att pröva några nya konstnärer i år, inte bara dem Du brukar besöka  - vi lovar nya spännande upplevelser och möten och då bidrar Du till att konstlivet växer.

 

Kom dock ihåg att besöken hos konstnärerna sker i närmiljö och vi ber alla besökare att respektera de eventuella begränsningar i antal besökare etc som varje konstnär själv beslutat om. Förändringar av programmet kan också ske till följd av myndighetsbeslut.

 

Konstvågen genomförs av ideella krafter i samarbete med Öckerö Kommun. Tillsammans kan vi alla göra Konstvågen 2021 till ett unikt och fantastiskt arrangemang i en tid när många längtar efter konst och kulturella möten i all enkelhet!

 

Välkomna till Konstvågenhelgen 7-8 augusti 2021!

 

 

Ta väl hand om er själva och andra!

Styrelsen genom

Lars Persson, ordförande

Kulturföreningen Konstvågen

mobil 070-6602338

larspersson1000@gmail.com

 

 

GÖR EN DIGITAL KONSTRUNDA PÅ INSTAGRAM OCH MÖT DE KONSTNÄRER SOM DELTAR PÅ KONSTVÅGEN 2021

foton och linkar är samanställda av Tina Jerkenstam


klicka HÄR och gör en konstrunda!!