HEM

VÄLKOMNA TILL KULTURFÖRENINGEN KONSTVÅGENS HEMSIDA


Arrangemanget Konstvågen har vuxit över tid och är nu ett välkänt inslag så väl här i Öckerö kommun som i hela regionen. För att kunna fortsätta att utvecklas och involvera fler kommuninvånare, vara angelägen för många, samt för att vi ska kunna använda oss av det regionala bidragsstöd för konstrundor som finns i regionen, har nu Kulturföreningen Konstvågen bildats. Konstvågen, kommer organisatoriskt att fungerar mer likt regionens andra konstrundor med en ideell kulturförening som huvudaktör. Fritid och Kultur, Öckerö kommun är, så klart, fortsatt medaktör i Konstrundan. Kultursamordnaren i Fritid & Kultur kommer självfallet också fortsättningsvis att vara mycket aktivt involverad i genomförandet av framtida Konstvågenarrangemang.

 

Kulturföreningen Konstvågen är öppen för en rad olika uttryck och genrer och vill stimulera till samverkan och samtal mellan aktiva inom konst- och hantverksområdet här i Öckerö Kommun. Genom att framöver anordna interna och utåtriktade kulturella sammankomster och arrangemang vill den verka för olika former av samverkan, gränsöverskridande aktiviteter och samtal mellan konstnärer och hantverkare om konst och kultur här i Öckerö kommun. En huvuduppgift för föreningen är att framöver vara huvudaktör för konstrundan Konstvågen.

INGELA CEDERHOLM
TINA JERKENSTAM
TINA JERKENSTAM
2019-03-19 19.12.42
SARA REP&LERA
LARS BJÄRKLING
BRITTMARI HAGMARKER
garn
BRITTMARI HAGMARKER
INGELA CEDERHOLM
TINA JERKENSTAM
Susanne Lindberg_smyk
Marie Nilsson_smyk
Marianne Larsdotter_smyk
Mirjam Johansson_smyk
Helena Roos_smyk
Kajsa Hamberg_smyk
Ann-Sofie Berntsson_smyk
Ulla Bergström_smyk

KONSTVÅGEN ÖCKERÖ 2021 

ÖVER 100 KONSTNÄRER VÄLKOMNAR BESÖKARE I SOMMAR!


 VILKEN SUCCÉ!


Konstvågen, Öckerö är tillbaka med besked! 

Tack alla ni medverkande konstnärer som öppnat era hem och andra platser för konsten. Tack alla ni besökare som inte bar njutit av konst i varierande former och format utan också faktiskt köpt konstverk och bidragit till att konstnärerna verksamma på Öckerö kan fortsätta sitt arbete. Det är i mötet mellan konstnärer och konstälskare som konsten utvecklas!


Var så säkra - Konstvågen är tillbaka också 2022.  Låt oss göra Öckerö till en kommun där konsten blomstrar och där konstnärer kan bo, leva och verka!


För Styrelsen, Kulturföreningen Konstvågen Öckerö

Lars Persson, Ordförande 

 

Konstvågen, Öckerö är en av landets största konstvandringar med i år 108 deltagande konstnärer - spännvidden i uttryck är stor - måleri, akvarell, fotografi, skulptur, keramik, textil, trä … ja till och med danskonst finns representerat.

 


 

 

 

Ta väl hand om er själva och andra!

Styrelsen genom

Lars Persson, ordförande

Kulturföreningen Konstvågen

mobil 070-6602338

larspersson1000@gmail.com

 

 

GÖR EN DIGITAL KONSTRUNDA PÅ INSTAGRAM OCH MÖT DE KONSTNÄRER SOM DELTAGIT PÅ KONSTVÅGEN 2021

foton och linkar är samanställda av Tina Jerkenstam


klicka HÄR och gör en konstrunda!!