VÄLKOMNA TILL VÅR HEMSIDA!


Arrangemanget Konstvågen har vuxit över tid och är nu ett välkänt inslag så väl här i Öckerö kommun som i hela regionen. För att kunna fortsätta att utvecklas och involvera fler kommuninvånare, vara angelägen för många, samt för att vi ska kunna använda oss av det regionala bidragsstöd för konstrundor som finns i regionen, har nu Kulturföreningen Konstvågen bildats. Konstvågen, kommer organisatoriskt att fungerar mer likt regionens andra konstrundor med en ideell kulturförening som huvudaktör. Fritid och Kultur, Öckerö kommun är, så klart, fortsatt medaktör i Konstrundan. Kultursamordnaren i Fritid & Kultur kommer självfallet också fortsättningsvis att vara mycket aktivt involverad i genomförandet av framtida Konstvågenarrangemang.

 

Kulturföreningen Konstvågen är öppen för en rad olika uttryck och genrer och vill stimulera till samverkan och samtal mellan aktiva inom konst- och hantverksområdet här i Öckerö Kommun. Genom att framöver anordna interna och utåtriktade kulturella sammankomster och arrangemang vill den verka för olika former av samverkan, gränsöverskridande aktiviteter och samtal mellan konstnärer och hantverkare om konst och kultur här i Öckerö kommun. En huvuduppgift för föreningen är att framöver vara huvudaktör för konstrundan Konstvågen.

Kollage_konstvag22_1
220611 Dans är konst (1 av 1)
BRITTMARI HAGMARKER
garn
ORANGE_logga fyrkant-2
Jansson_bild_300-
220611 Biblioteket besökare (1 av 1)
beijer_bild_300_jpg
edvardsson_bild_300
Lundqvist_bild_300_jpg
Skugghall_bild_300
svennsson_bild_300_jpg
Lidebo_bild_300_jpg
Egon_Karlsson_bild_300
Johansson_bild_300

Här kan du ladda hem stadgar och GDPR med ett klick på knappen.