KONSTVÅGEN 2022


VÄLKOMNA!


Konstrundan Konstvågen är ett samarbete mellan Öckerö kommuns Utbildnings,- kultur och fritidsförvaltning och Kulturföreningen Konstvågen. Huvudaktör är kulturföreningen Konstvågen, med stöd av Öckerö kommun och Västra Götalandsregionen. 


 Anmäla sig till Konstvågen 2022!

 

Konstvågen firar 20 års-jubileum 2022 - från hantverksmässa till en av landets största konstvandringar, åtminstone vad gäller deltagare och bredden i konstnärliga uttryck.

2022 är inte bara ett märkesår, det blir en verklig nystart - efter pandemin kom Konstvågen tillbaka och nu känns det som vi kan sikta framåt.

 

Även 2022 blir det en utställning där medverkande konstnärer visar sina verk under hela sommaren - en viktig möjlighet att möta en större publik även om fokus ligger på själva Konstvågen-helgen 6 - 7 augusti. Vi hoppas också kunna presentera några nya inslag i arrangemanget.

 

100 KONSTNÄRER FÅR PLATS.

Konstvågen är öppen för konstnärer, slöjdare och konsthantverkare som är skrivna eller sommarboende i Öckerö kommun.

Anmälan kommer att ske via Öckerö kommuns e-tjänstportal. Anmälan öppnar onsdag 19/1.

Vid frågor kontakta ordförande Lars Persson


2 Februari släpper Konstvågen ytterligare 10 platser!!


LINK TILL KOMMUNENS HEMSIDA: KLICKA HÄR!

LINK TILL ANMÄLNINGSFORMULÄR KONSTVÅGEN 2022 SAMT INFO: KLICKA HÄR!

 

Men för ett framgångsrikt arrangemang krävs också din insats - inte bara som konstnär utan också som spridare och marknadsförare. Alla måste hjälpa till!

 

Vi behöver denna gång lite fler uppgifter, lite mer material, lite mer insatser från dig. 

Läs därför noga igenom vad som gäller för konstvågen 2022 när anmälan öppnar!

 

Kom också ihåg att ansökan inte är komplett förrän du betalat in pengarna till Kulturföreningen Konstvågens postgiro (Plusgiro 968729-4), görs samtidigt med anmälan på nätet. 

 

Av din avgift för deltagande (800 kronor 2022) går ca 400 kr till tryckt material d v s folder, affischer, 100 kronor till annonsering, 100 kronor till digitalt material (appar etc) 150 kronor till bygge och öppethållande av samlings-utställningen och 50 kronor till övrigt.


 

 

Styrelsen Kulturföreningen Konstvågen

 

www.kulturforeningenkonstvagen.se

 

Arrangemanget genomförs av Kulturföreningen Konstvågen, Öckerö med stöd av Öckerö Kommun och Västra Götalandsregionen