VÄLKOMNA TILL KULTURFÖRENINGEN KONSTVÅGENS HEMSIDA

f_sida_collage2 copy
f_sida_collage
f_sida_collage_7
f_sida_collage_6
f_sida_collage_5
f_sida_collage_4 copy
f_sida_collage_3Arrangemanget Konstvågen har vuxit över tid och är nu ett välkänt inslag så väl här i Öckerö kommun som i hela regionen. För att kunna fortsätta att utvecklas och involvera fler kommuninvånare, vara angelägen för många, samt för att vi ska kunna använda oss av det regionala bidragsstöd för konstrundor som finns i regionen, har nu Kulturföreningen Konstvågen bildats. Konstvågen, kommer organisatoriskt att fungerar mer likt regionens andra konstrundor med en ideell kulturförening som huvudaktör. Fritid och Kultur, Öckerö kommun är, så klart, fortsatt medaktör i Konstrundan. Kultursamordnaren i Fritid & Kultur kommer självfallet också fortsättningsvis att vara mycket aktivt involverad i genomförandet av framtida Konstvågenarrangemang.

 

Kulturföreningen Konstvågen är öppen för en rad olika uttryck och genrer och vill stimulera till samverkan och samtal mellan aktiva inom konst- och hantverksområdet här i Öckerö Kommun. Genom att framöver anordna interna och utåtriktade kulturella sammankomster och arrangemang vill den verka för olika former av samverkan, gränsöverskridande aktiviteter och samtal mellan konstnärer och hantverkare om konst och kultur här i Öckerö kommun. En huvuduppgift för föreningen är att framöver vara huvudaktör för konstrundan Konstvågen.

INGELA CEDERHOLM
TINA JERKENSTAM
TINA JERKENSTAM
2019-03-19 19.12.42
SARA REP&LERA
LARS BJÄRKLING
BRITTMARI HAGMARKER
garn
BRITTMARI HAGMARKER
INGELA CEDERHOLM
TINA JERKENSTAM
Susanne Lindberg_smyk
Marie Nilsson_smyk
Marianne Larsdotter_smyk
Mirjam Johansson_smyk
Helena Roos_smyk
Kajsa Hamberg_smyk
Ann-Sofie Berntsson_smyk
Ulla Bergström_smyk

GÖR EN DIGITAL KONSTRUNDA PÅ INSTAGRAM OCH MÖT DE KONSTNÄRER SOM DELTAR PÅ KONSTVÅGEN 2021

foton och linkar är samanställda av Tina Jerkenstam


klicka HÄR och gör en konstrunda!!


KONSTVÅGEN 2020 INSTÄLLD.

KOMMER MED NY KRAFT 2021!

 

Kulturföreningen Konstvågens styrelse har beslutat att skjuta på Konstvågen ett år framåt. 

 

 

 Varför ställer vi in Konstvågen 2020?

 

Det är naturligtvis tråkigt att behöva ställa in, men under nuvarande omständigheter finns inget annat rimligt beslut för oss som styrelse. Det är vi som fattat beslutet och kommunen ställer sig bakom detta.

 

Det är inte bara osäkerhet om sommaren och framtiden som avgör. Konstvågen är något vi är stolta över, något vi gör tillsammans. Det är den gemensamma styrkan i arrangemanget som varit framgångsfaktorn. 

 

Många äldre deltagare har hört av sig, man vågar helt enkelt inte medverka. Beslutet att ställa in Konstvågen 2020 är därför också ett solidariskt beslut. 

 

Vi vill hålla ihop, inte låta ålder, oro för hälsan avgöra deltagandet. Vi gör ju inte arbetet med Konstvågen för egen del, utan för konstens skull, för besökarnas upplevelse.

Vi vill inte göra detta till ett enskilt beslut - det är vår gemensamma skapelse Konstvågen det handlar om. Detta är en solidariskt beslut. 

 

Det är tråkigt men vi tror att alla inser situationens allvar.

 

 

Varför har vi fattat beslutet redan, mycket kan väl hända innan dess?

 

Vi vet helt enkelt inte hur det ser ut i början av augusti. Allt talar för att det kommer att ta månader, kanske även längre,  innan någon normalitet återkommer. Vi vill att det skall vara förutsägbart för alla - både konstnärer och besökare.

 

Förutom detta finns en hel del deadlines nära i tiden t ex tryckning av broschyren, d v s allt måste vara bestämt vad gäller medverkande etc redan nu.

 

Osäkerhet ger färre deltagande konstnärer och färre besökare. Rent professionellt måste det också finnas en deadline, man arbetar ju som konstnär mot ett mål.

 

 

Kan man inte flytta till en senare tidpunkt?  

 

Konstvågen är en tradition, det är ingen slump att den ligger där den ligger - på öarna skall den göras när det är som bäst - i augusti när också sommargäster och besökare utanför Öckerö kommun känner sig hågade att ta sig en tur.

 

 

Vad händer nu?

 

Grundarbetet är redan gjort, medverkande konstnärer och bilder finns redigerade och vi tänker publicera och sprida den via föreningens hemsida i stället för att trycka den. Tillsammans med detta görs en uppmaning till alla om att stötta konstnärerna, fortsätta köpa deras konstverk även om det inte sker under Konstvågen.  

 

 

Alla som är anmälda och betalat är inbokade för Konstvågen 2021!

 

Du behöver alltså inte tänka på att anmäla Dig igen, men om du redan nu vet att du inte tänker medverka nästa år bör du meddela detta snarast, absolut senast 30 november så betalar vi tillbaka anmälningsavgiften och låter någon annan få platsen. (Meddela kassören namn och kontonummer för återbetalning via mail:larspersson1000@gmail.com )

 

Jag kom inte med i Konstvågen i år - får jag en ny chans nu?

 

Vi har beslutat att höja maxgränsen till 110 medverkande nästa år. När årets deltagare bestämt sig om de skall medverka även nästa år, öppnas anmälan för nya deltagare i januari 2021.

 

 

En ny och större Konstvåg 2021 - en riktig Sommarutställning.


 2021 kommer inte bara att se fler konstnärer utan vi kan redan nu meddela att det blir en riktig sommarutställning för alla medverkande. Från juni till och med 8 augusti.

 Det innebär större exponering för alla konstnärer under hela sommarsäsongen!

 Konstvågen 2021 sker 7-8 augusti!

 Såväl konstnärer som besökare hälsas välkomna!

 

Ta väl hand om er själva och andra!

Styrelsen genom

Lars Persson, ordförande

Kulturföreningen Konstvågen

mobil 070-6602338

larspersson1000@gmail.com