GDPR

behandlingen av personuppgifter

KULTURFÖRENINGEN KONSTVÅGEN


GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddsförordning som började gälla i hela EU från den 25 maj 2018. GDPR ersätter den tidigare personuppgiftslagen och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.


Det övergripande syftet med GDPR är att säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed rätten till skydd för privatlivet. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det behöver inte röra sig om person- eller födelsenummer utan kan räcka med namn, skola, adress och andra till synes harmlösa uppgifter.


Dina personuppgifter är viktiga för oss och vi arbetar för att alltid uppfylla gällande lagstiftning avseende skydd av personuppgifter. Kulturföreningen Konstvågen behandlar endast de uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig eller för att vi ska kunna skicka information till dig som du samtyckt till.

Personuppgifter som lämnas i samband med anmälan till Konstvågen används för kommunikation med den som skickat in anmälan och för marknadskommunikation för de verk som visar under Konstvågen.


Personuppgiftsbiträdesavtal är upprättat.


Uppgiftsinsamling i samband med konstrundan Konstvågen är enligt personuppgiftsbiträdesavtalet där kommunen är den som samlar in materialet. Kommunen delar med sig av materialet till föreningen.

 


VILL DU VETA MER SÅ KLICKA PÅ LÄNKARNA UNDER


LÄNK TILL DATAINSPEKTIONEN

 

LÄNK TILL PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL